AKCİĞER FİLMİ NASIL YORUMLANIR?

Önce faz,doz,poz,filmin plan  dahilinde olup olmadığına bakılır.

 

1-Faz: İnspiryum/Ekspisryum filmi mi? İnspiryum diyebilmek için önden 6 kot, arkadan 10 kot saymak gerekmektedir. Ekspiryum için ise bunun aksi yeterlidir.

2-Doz: Doz normal/optimum diyebilmek için retrokardiyak vertebralar ve kostalar seçilebilmeli; intervertebral aralıklar,kostovertrebral eklemler seçilememeli; scapulalar film alanına girmemelidir.

3-Poz:Hastanın klavikulalarının medial uçları vertebralara eşit uzaklıkta olmalıdır. Sağ ya da sol ön oblik olmamalıdır.

4- Film plan dahilinde olmalıdır.Diafragma sınırları görülebilmelidir.

5-Hareket artefaktı olmamalıdır.

 

Sonra sırasıyla

 

1- Diafragma sınırları; kostofrenik ve kostodiafragmatik sinüs açıklıkları değerlendirilmelidir. Sinüslere açık,kapalı ya da künt denmelidir.

2-Kalp için kardiotorasik oran,aort topuzu, pulmoner konus değerlendirilmelidir. Hiluslar sağda 2-4. interkostal aralıkta, solda 1,2 cm daha yukarıda olacak şekilde yerleşmiş olup, özellikle pulmoner arter ve büyük pulmoner ven tarafından oluşturulmuşlardır.Orta mediasten genişlemesi var mı? Trakea hava sütunu orta hatta mı? sorularına cevap verilmelidir. Kalp sınırları solda 1/3 , sağda 23 olacak şekilde yerleşmiştir.

5-Pulmoner parankim ve plevra

Parankimi değerlendirirklen; 2. kot üstüne üst zon, 2-4 kot arası orta zon, 4-6 kot arasına da alt zon denmelidir. Ayrıca horizontal olarak da  hiler,perihiler ve ve lateral bölgelere ayrılmalıdır.

Akciğer filminde siyahlık artışına saydamlık artış (hiperlüsensi) ; beyazlık artışına da dansite artışı ya da yoğunluk artışı denmelidir. Zonlar ve horizontal bölgeler yardımıyla lezyon tarif edilmelidir.

6- Kemik ve yumuşak dokular: Herhangi bir kırık, kot hizası boyunca takip edilmelidir. Yumuşak doku kalsifikasyonları incelenmelidir.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !